Formuła Student – o co w tym chodzi?


Zawody Formula Student (Formula SAE) są serią międzynarodowych zawodów o charakterze edukacyjnym. Zadaniem studentów z całego świata jest zaprojektowanie oraz zbudowanie jednomiejscowego bolidu zgodnego z regulaminem zawodów. Następnie studenci testują swój prototyp, a później startują nim w serii zawodów.

Formula Student jest wysokiej klasy projektem inżynierskim, cenionym na uczelniach z całego świata. Poprzez zmagania na torach, młodzi inżynierowie mają możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w praktyce, co skutkuje cennym doświadczeniem i poszerzeniem ich warsztatu inżynierskiego. Budowa auta pozwala również na kontakt z przemysłem i współczesnymi technologiami.

Historia zawodów sięga roku 1979, kiedy na Uniwersytecie w Houston rozegrały się pierwsze zawody SAE Mini-Indy. Od tego czasu zawody rozrastały się pod okiem organizacji SAE do obecnych rozmiarów. Aktualnie zawody odbywają się na 5 kontynentach w kilkunastu krajach.

Zespoły startujące w konkursie Formula Student oceniane są według ściśle określonych kryteriów.

Konkurencje statyczne

Engineering Design– ocena bolidu ze strony technicznej: rozwiązań inżynierskich, użytych technologii i materiałów, innowacyjności, pomysłowości oraz funkcjonalności. (150 pkt)

Cost & Sustainability Analysis– raport kosztów, który należy przedstawić sędziom, po wcześniejszym dostarczeniu go w formie elektronicznej. Zawiera on wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych elementów bolidu i ich montażem. (100 pkt)

Business Presentation– prezentacja biznesowa- konkurencja, która nie dotyczy technicznych aspektów auta, a umiejętności jego zaprezentowania, zareklamowania i zaplanowania działalności firmy. Polega na przedstawieniu bolidu jako produktu, przygotowaniu biznes planu firmy, która chce wejść na rynek motoryzacji, oraz przekonaniu sędziów (którzy pełnią rolę inwestorów lub banku) do zainwestowania. Oceniany przy tej konkurencji jest pomysł, realizm, przeprowadzone badania rynku, analiza produkcji i finansów, oraz przede wszystkim sam sposób przeprowadzenia prezentacji na zawodach. (75 pkt)

Konkurencje dynamiczne

W każdej konkurencji bierze udział dwóch kierowców, z których każdy może wziąć udział w maksymalnie trzech konkurencjach:

Skidpad– (50 pkt)- Jazda po ‘ósemce’
Istotny jest czas przejazdu pojedynczego, najszybciej pokonanego kółka.

Acceleration– (75 pkt)
Test przyspieszenia. Polega na starcie z pozycji zatrzymanej i przejeździe dystansu 75m w jak najkrótszym czasie.

Autocross/Sprint– (150 pkt)
Przejazd okrążenia po torze o długości ok. 1km. Ustawienie toru najczęściej jest bardzo podobne do ustawienia podczas kolejnej konkurencji – endurance. Kolejność startów podczas endurance jest ustalana na podstawie osiągniętych czasów w sprincie (od najwolniejszych zespołów, do najszybszych). Każdy z kierowców ma możliwość dwóch podejść do wymienionych wyżej konkurencji dynamicznych.

Endurance and fuel economy– (300 pkt + 100 pkt)
Dystans tej konkurencji to 22km. Bierze w niej udział dwóch kierowców, z których każdy pokonuje połowę dystansu. Po 11km następuje ich zmiana, podczas której bolid poddawany jest przeglądowi technicznemu przez sędziów. Tylko w przypadku braku uszkodzeń, czy awarii, oraz samodzielnego uruchomienia silnika przez kierowcę, bez pomocy osób z zewnątrz, przejazd może być kontynuowany. Po zakończeniu konkurencji mierzona jest ilość zużytego paliwa, na podstawie której przyznawane są punkty w kategorii fuel economy.

Aby przystąpić do konkurencji dynamicznych konieczne jest pozytywne przejście Scrutineeringu, czyli badań technicznych auta. Składają się one z 4 części:

Safety, Technical
Bolid jest szczegółowo sprawdzany pod względem zgodności z regulaminem FSAE określającym zasady budowy tego typu pojazdu oraz norm bezpieczeństwa. Inspekcji podlega również wyposażenie zespołu (gaśnice, dokumentacja, push bar), oraz zdolność opuszczenia bolidu przez kierowców zespołu z pozycji przygotowanej do jazdy (zapięte pasy, założona kierownica i kask) w czasie mniejszym niż 5 sekund.

Tilt test
Po zatankowaniu paliwa bolid zostaje zabezpieczony na platformie i przechylony najpierw do kąta 45, a następnie do 60 stopni. Maksymalny przechył jest symulacją przeciążenia bocznego 1.7g. Koła pojazdu nie mogę oderwać się od powierzchni, oraz nie może dojść do żadnych wycieków.

Noise test
Po raz pierwszy na danych zawodach dopuszczalne jest uruchomienie silnika. W 2015 roku norma głośności jaką bolid ma spełnić została zaostrzona i wynosi obecnie 100dBC na biegu jałowym, oraz 110dBC przy wyższych prędkościach obrotowych.

Brake test
Test polega na rozpędzeniu bolidu na krótkiej prostej oraz wyhamowaniem pojazdu na jej końcu w taki sposób, aby w tej samej chwili zostały zblokowane wszystkie 4 koła. Bolid w trakcie hamowania musi poruszać się w prostej linii.

źródło: www.cerbermotorsport.pb.edu.pl

Zespoły

 

No Comment

Leave a reply