Żaden kierowca, chcący skorzystać z jazdy gokartem, nie powinien wsiąść do niego bez zapoznania się z regulaminem toru. Zapoznanie się z treścią regulaminu każdy uczestnik powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem. Na niektórych torach przed zakupem biletu obsługa może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. Na własną odpowiedzialność z toru mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Pozostali uczestnicy mogą również jeździć, ale tylko pod nadzorem i za zgodą prawnego opiekuna, który podpisze stosowny dokument przy zakupie biletu.

Każdy kierowca, wsiadając do gokarta, musi być świadomy odpowiedzialności szczególnie za powierzony mu pojazd oraz konieczności stosowania się do poleceń obsługi toru. Sport kartingowy to sport wyczynowy i każdy musi mieć tego świadomość.

Na niektórych obiektach kierowcy muszą za każdym razem własnoręcznie potwierdzić zapoznanie się z regulaminem. Jednak są też takie tory, na których nowy kierowca musi się zarejestrować i potwierdzić zapoznanie się z regulaminem przez zaznaczenie odpowiedniego pola na ekranie komputera. Wówczas otrzymuje swoją indywidualną Kartę kierowcy i nie musi za każdym razem podpisywać regulaminu.

Regulamin toru musi być bezwzględnie dostępny dla każdego Klienta w formie papierowej albo w formie dużego, czytelnego plakatu, umieszczonego w recepcji i/lub na torze. Forma jest dowolna, jednak z doświadczania wiemy, że ładny kolorowy plakat szybciej skłoni do przeczytania, niż plik spiętych kartek zadrukowanych małą czcionką.

Nadchodzące wydarzenia

Sklep KMLS