Bezpieczeństwo na torze kartingowym w dużej mierze zależy od dobrej obsługi. Co to znaczy? Przed każdą jazdą pracownicy powinni przeszkolić kierowców w zakresie:

  • sygnalizacji świetlnej i obowiązujących flag,
  • poleceń wydawanych podczas jazdy,
  • zachowania się na torze,
  • bezwzględnego zakazu wysiadania z pojazdu,
  • sygnalizowania problemu przez uniesienie ręki,
  • obsługi gokarta (np. nieużywania jednocześnie pedału hamulca i gazu).

Dodatkowo obsługa powinna zwrócić uwagę:

  • na ubiór (luźną odzież), niespięte długie włosy, obuwie (klapki, sandały, buty na obcasie),
  • czy kierowca nie jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, o czym będzie świadczyć jego zachowanie (nie zawsze obsługa w recepcji jest w stanie to wychwycić).

Bardzo ważnym elementem szkolenia jest wysiadanie z gokarta po zakończonej jeździe. Wszyscy uczestnicy, po zjechaniu do parku maszyn, powinni pozostać w gokartach do czasu zatrzymania ostatniego pojazdu i wyłączenia wszystkich silników. Byliśmy świadkami zdarzeń, kiedy źle przeszkoleni uczestnicy doznawali urazów, wysiadając z gokartów, podczas gdy pozostałe jeszcze się nie zatrzymały.

Ważnym elementem wyposażenia toru jest apteczka pierwszej pomocy, którą powinna dysponować obsługa toru, a przynajmniej jedna apteczka powinna być w recepcji. Chwila nieuwagi uczestnika zabawy może zakończyć się skaleczeniem lub oparzeniem. Dlatego warto mieć pod ręką środki opatrunkowe, tj. bandaże, plaster z opatrunkiem, opaskę elastyczną, nożyczki, Octenisept (odpowiednik wody utlenionej), Panthenol (na oparzenia). Podawanie środków przeciwbólowych czy innych medykamentów wiąże się z ryzykiem, dlatego takie środki nie muszą być w apteczce.

Nadchodzące wydarzenia

Sklep KMLS